Medtag egen dator och ett glatt humör.
Kostnadsfritt deltagande. Fika finns till försäljning.
Arrangörer: Eva Karlsson och Louise Bonta.
Tid: 18.00-20.00

Kontakta oss för mer information: info@wordcraft.nu